Очистка стічних вод промислових підприємств від сполук міді феритизацією

Ескіз

Дата

2021

Автори

Зоря, Олена
Терновцев, Олексій
Зоря, Дмитро

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Статтю присвячено вирішенню актуальної проблеми – розробки ефективних методів очищення води від іонів важких металів із стічних вод промислових підприємств. Нині більше уваги приділяється технологіям, які дозволяють утилізацію коштовних металів, організацію оборотного водопостачання і отримання безпечних для утилізації осадів. Проведено експериментальні дослідження вилучення іонів міді з промислових стічних вод гальванічного цеху методом феритизації. Досліджено процес утворення феромагнітних сполук міді і заліза. Вивчено вплив на хід процесу феритизації умов її проведення – концентрації і співвідношення іонів міді і заліза, температури, рН середовища, витрати окислювача – кисню повітря. Визначено оптимальні параметри процесу феритизації для очистки стічних вод від міді з початковою концентрацією до 10 г/л. Показано можливість утворення фериту міді без аерації при температурі 200 С. Виконано дослідження фізико-хімічних властивостей осадів, що утворюються в процесі феритизації. Дослідженнями доведено, що залишкова концентрація міді в розчині після застосування запропонованої технології знаходиться в межах від 0,14 до 0,6 мг/л. Ефективність видалення міді становить 99,98%. Встановлено, що при температурі проведення процесу в межах 50…700 С, співвідношенні Сu : Fе = 1 : 2.7, рН = 8.8…10.5 та інтенсивності аерації 4…8 л/хв утворюються осади, які складаються в переважній більшості з феритів та металевої міді.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, стічні води, гальванічне виробництво, феритизація, ефект очистки, залізо, мідь, ферит, wastewater, galvanic production, ferritization;, purification effect, iron, copper, ferrite

Бібліографічний опис

Зоря О. Очистка стічних вод промислових підприємств від сполук міді феритизацією / О. Зоря, О. Терновцев, Д. Зоря // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 8. – С. 58 – 68. – Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset