Урбанізація як світовий тренд : виклики для України

Ескіз

Дата

2018

Автори

Федулова, Любов Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Сьогодні процеси глобалізації не лише стрімко розвиваються, але й набувають нових форм та методів. Зокрема, заслуговує на увагу прояв нової хвилі зацікавленості вчених та політиків феноменом «глокалізації» ^Іоса^айоп, термін, що синтезує поняття «глобалізація» і «локалізація») в частині конвергенції інноваційних систем, мереж і секторів. Рушійними силами цього тренду є усе більш складні, нелінійні динамічні процеси створення, поширення і використання знань, які у результаті ставлять перед науковцями та практиками завдання переглянути способи і засоби виробництва, використання і відновлення знань, їх зберігання і доступу до них. Наприклад, транснаціональні корпорації презентують глокалізацію як стратегію, що передбачає створення нових виробництв в регіонах, або тактику підлаштування під потреби покупців і смаки споживачів конкретних територій.

Опис

Ключові слова

урбанізація, глобалізація

Бібліографічний опис

Федулова Л. І. Урбанізація як світовий тренд : виклики для України / Л. І. Федулова // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 81 - 86. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced