Декомпозиція операторних рівнянь на основі агрегаційно-ітеративного підходу

Ескіз недоступний
Дата
2018-07-03
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Lira-K
Анотація
Побудовано і досліджено агрегаційно-ітеративний алгоритм для нелінійних операторних рівнянь, що охоплює методи ітеративного агрегування для однопараметричного і багатопараметричного випадків та містить як часткові випадки алгоритмів, так і алгоритм, що використовується для дослідження стійкості рішень диференціальних рівнянь в банаховому просторі. Отримано достатні умови збіжності методів ітеративного агрегування і їх узагальнень, які, на відміну від відомих результатів не містять обмежень щодо знакосталості і монотонності відповідних операторів, а також, не потребують, щоб ці оператори були стискуючими. Результати досліджень можуть, наприклад, мати застосування при розв’язанні системи лінійних алгебраїчних рівнянь високої розмірності, які описують планові задачі в математичній економіці, та при розв’язанні лінійних інтегральних рівнянь і їх систем та при розв’язанні систем алгебраїчних трансцендентних рівнянь високої розмірності і нелінійних інтегральних рівнянь.
Опис
Ключові слова
операторні рівняння, декомпозиція, ітеративне агрегування
Бібліографічний опис
Гавриленко В. Декомпозиція операторних рівнянь на основі агрегаційно-ітеративного підходу / В. Гавриленко, А. Обшта, Б.Шувар//Transfer of innovative technologies = Трансфер інформаційних технологій : international scientific journal / KNUCA ; editor-in-chief М. Sukach - Kyiv : Lira-K, 2018. - Vol. 1(2). – P. 75-81 - Bibliogr. : 9 titl.
Зібрання