Оцінка рівня екологічної безпеки військових об’єктів: процедура, інструментарій, критерії

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юстон
Анотація
Представлена методика виконання оцінки рівня екологічної безпеки територій виведених з експлуатації військових об’єктів, яка містить опис етапів її проведення, необхідного науково-практичного інструментарію, спеціалізованих критеріїв і шкали, що включає деталізовану градацію і найменування визначених категорій екобезпеки.
Опис
Ключові слова
екологічна безпека, оцінка впливу на навколишнє середовище, військові об’єкти, моніторинг довкілля, забруднюючі речовини
Бібліографічний опис
Шаравара В. В. Оцінка рівня екологічної безпеки військових об’єктів : процедура, інструментарій, критерії / В. В. Шаравара, Я. І. Мовчан, Д. В. Гулевець // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : Юстон, 2015. - Вип. 20. - С. 32-40. - Бібліогр. : 8 назв
Зібрання