Оцінка рівня екологічної безпеки військових об’єктів: процедура, інструментарій, критерії

Ескіз

Дата

2015

Автори

Шаравара, В. В.
Мовчан, Я. І.
Гулевець, Д. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Юстон

Анотація

Представлена методика виконання оцінки рівня екологічної безпеки територій виведених з експлуатації військових об’єктів, яка містить опис етапів її проведення, необхідного науково-практичного інструментарію, спеціалізованих критеріїв і шкали, що включає деталізовану градацію і найменування визначених категорій екобезпеки.

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, оцінка впливу на навколишнє середовище, військові об’єкти, моніторинг довкілля, забруднюючі речовини

Бібліографічний опис

Шаравара В. В. Оцінка рівня екологічної безпеки військових об’єктів : процедура, інструментарій, критерії / В. В. Шаравара, Я. І. Мовчан, Д. В. Гулевець // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : Юстон, 2015. - Вип. 20. - С. 32-40. - Бібліогр. : 8 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced