Схеми збирання даних для містобудівного моніторингу земель населених пунктів

Ескіз

Дата

2020

Автори

Смілка, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

З розвитком геоінформаційних технологій та дистанційних методів спостереження з’являються нові можливості для збирання інформації в процесі моніторингової діяльності. Проблематика створення інструментарію збирання інформації для комплексного вирішення завдань містобудівного моніторингу та моніторингу земель детально не досліджувалась. Збирання інформації про об'єкти будівництва може відбуватись системно (одночасно), цілеспрямовано, або за необхідності – дисперсно. Одним з інструментів збирання інформації про об'єкти населеного пункту є розроблення містобудівної документації. Збирання відомостей про об’єкти населеного пункту здійснюється з використанням таких підходів: 1) масштабна пооб’єктна інвентаризація – найбільш капіталоємний, але точний варіант збирання інформації; 2) фрагментарний – збирання інформації про об’єкти населеного пункту в межах невеликих територій; 3) ситуативний – збирання інформації про об’єкти, які планується модифікувати або вивчити; 4) сегментний – тематичне збирання показників про об’єкти населеного пункту; 5) комбінований – сукупність різних підходів збирання інформації. Від змісту завдання моніторингу залежить вибір технологічної схеми його виконання і передусім збирання інформації, необхідної для реалізації завдання. На вибір технологічної схеми виконання завдання суттєво впливають і інші параметри: розмір зони розповсюдження (виконання) завдання моніторингу та час, за який необхідно його виконати. Завдання містобудівного моніторингу визначає множину об'єктів дослідження і типологію взаємозв'язків між ними або характеристики, які необхідно дослідити. Вивчення об'єкта моніторингу здійснюється шляхом збирання інформації про його геометричні параметри, атрибутивну інформацію, за схемою відношень «ЗАВДАННЯ – ОБ'ЄКТ ТЕХНОЛОГІЯ».

Опис

Ключові слова

інформація, модель, моніторинг, населений пункт, містобудівна документація, технологія, кафедра теорії архітектури

Бібліографічний опис

Смілка В. А. Схеми збирання даних для містобудівного моніторингу земель населених пунктів / В. А. Смілка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2020. – № 41. – С. 44 - 49. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced