Вип. 41

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1815

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Механізми еколого-економічного стимулювання для активізації переходу до біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2020) Шпакова, Г. В.
  Темпи росту кількості будівельних проєктів, що реалізуються на основі традиційних підходів до ринкової економіки, з її лояльним відношенням до неощадливого використання природних ресурсів, постійно зростають. Водночас підвищується ступінь складності переходу будівництва на рейки сталого розвитку з врахуванням інтересів майбутніх поколінь та вирішення ряду екологічних проблем, які тільки поглиблюються. Рециклінг будівельних матеріалів та конструкцій є одним з драйверов переходу до біосферосумісного будівництва. Однією з ключових проблем переходу будівництва до біосферосумісної моделі є значна різниця між вартістю реалізації традиційних та зелених, сталих проєктів. Оскільки необхідності переходу учасники ринку не заперечують, а діяти не хочуть, необхідно визначити механізми економічного стимулювання цього переходу. У статті розглянуто основні принципи і завдання переходу до біосферосумісного будівництва, як процесу проєктування, зведення та експлуатації будівельного об’єкта з врахуванням вимог концепції сталого розвитку. Сформульовані основні організаційно-технологічні та еколого-економічні принципи реалізації концепції біосферосумісного будівництва. Сформовано схему ієрархії структурних елементів переходу до біосферосумісного будівництва. Таким чином створено основу для формування послідовної та чіткої стратегії переходу будівництва до принципів сталого розвитку на базі біосферосумісності. Розроблено перелік факторів, що є економічними бар’єрами переходу до біосферосумісного будівництва. Розроблено механізм еколого-економічного стимулювання девелоперів до реалізації саме зелених проєктів, за рахунок введення так званої «екологічної надбавки», яка є мірою ефективності технологій рециклінгу, що закладені до архітектурно-конструкторських та організаційно-технологічних рішень інвестиційно-будівельного проєкту.
 • Документ
  Managing intangible inflows in logistics
  (КНУБА, 2020) Kryvoruchko, Olena; Tsiutsiura, Mykola; Desyatko, Alyona
  In the article the authors analyze the role of project management in logistics. Logistic flows are considered from the point of view of project management and special attention is paid to information logistics. It is shown what function information logistics provides in relation to material and financial logistics, how it conveys information that accompanies the movement of material and financial resources, and thus operates with counter-directed flows and unidirectional flows. It is shown that the management of the intangible (information) stream can be carried out by changing the direction of the stream, limiting the transmission rate to the corresponding speed. In addition, project management in logistics represents the application of concepts and methods of project management in the process of creating / transforming logistics systems. Particular attention is paid to intangible flows: financial, informational and services. In particular the object of information logistics – the information flow, which, in turn, is an intangible one is identified. The place of project management in managing information flows of logistics is pointed out and its significance is highlighted. The authors assume that there are various types of projects in logistics – in particular functional ones, as well as projects which effectiveness is determined by qualitative indicators. There is also respect for such aspects in the management of IT projects of logical processes as well as the analysis of international standards, the recognition of organizational competencies, the ability to model the development of logistic projects. Yak straightforward furthest development of the logistic is proprietary, hinge combining the project management model with the logical processes, yak can include the decile of the technological process company in the project management gallery. In the model, the main values are also identified, which are inherent in the skin area of technological maturity.
 • Документ
  Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств
  (КНУБА, 2020) Чуприна, Х. М.; Чуприна, Ю. А.; Бородавко, М. В.; Гавріков, Д. О.
  Визначено загально-методичне підґрунтя ініціації та організаційної реконфігурації для потреб підрядного підприємства, яке інтегрувало структурний, процесний, операційний та ситуативні підходи. З’ясовано, що відомо кілька підходів до класифікації будівельних проєктів, які можуть бути різних видів і типів, мають відмінні характерні риси, є взаємопов’язаними та взаємозалежними. Визначено основні групи чинників серед типових складових макросередовища, що впливають на процес Х-конфігурації (перебудова зовнішніх бізнес-процесів, які вийшли за межі підрядного підприємства і були інтегровані у процеси інших підприємств): природно-економічна складова зумовлена територіальним розміщенням об’єкта будівництва, станом навколишнього середовища; політико-правова складова представлена державним регулюванням будівельної діяльності, зокрема підприємств підрядного будівництва; економічна складова відображає тенденції розвитку національної економіки, інвестиційних процесів; науково-технічна складова визначена вимогами до науково-технічного рівня виробництва та кваліфікації кадрів.
 • Документ
  Розроблення методу покращення машинного зору
  (КНУБА, 2020) Цюцюра, С. В.; Чернишев, Д. О.; Никодюк, Д. В.
  Розглянуто основні аспекти застосування машинного зору. Надано коротку характеристику апаратної частини систем машинного зору, зі згадуванням основних труднощів при установці і виборі компонентів. Розгляд програмної частини проходить на основі короткого порівняльного аналізу чотирьох програмних забезпечень різних розробників застосовуваних на різних підприємствах: AutoVISION, Aberlink 3D, IntaVisualizer і LabView. У характеристиці кожного програмного забезпечення наводиться їх особливості і схожі параметри, переваги і недоліки. Так AutoVISIO спеціалізується на зчитуванні важких символів і застосовується переважно в друкованій промисловості, вона розрахована на початківців, Aberlink 3D на роботі та аналізі 3D-зображень і застосовується для контролю якості деталей, має зручне виведення результатів у табличній, або графічній формі, IntaVisualizer зручне представлення результатів в будь-який момент через використання Інтернету, а також здатність прогнозувати брак, LabView від усіх відрізняється високою універсальністю і гнучкістю. Він застосовується на виробництвах різної спрямованості і спеціалізації. У статті описано основні методи аналізу зображення: бінаризація – процес, в ході якого вибирається деякий поріг яскравості пікселя, а потім зображення розділяється на дві частини; сегментація – процес виділення фрагмента зображення зі спільною ознакою; ідентифікація – процес аналізу об’єкта і його параметрів для визначення його типу і приналежності до якого-небудь класу зі схожими параметрами. Оптичне розпізнавання символів – автоматизоване читання тексту. Наведено зображення типової структурної схеми побудови розумних камер, а також схеми встановлення камер на виробничій ділянці підприємств. Наведено опис критеріїв камери – одного з найважливіших елементів системи, до яких належать: область сканування, інтерфейс з’єднання, активний сенсор та тип матриці. Представлені основні недоліки систем машинного зору на даному етапі розроблення технології, одними з яких є відсутність єдиних стандартів систем, відсутність регламентованих параметрів за вибором апаратного та програмного забезпечення, висока вартість системи, складність її встановлення та налаштування під конкретний об’єкт.
 • Документ
  Альтернативные подмножества упорядоченных пар и их применение в задачах принятия решений в условиях неопределенности
  (КНУБА, 2020) Минаева, Юлия Ивановна; Филимонова, Оксана Юрьевна
  Показана возможность формирования подмножество упорядоченных пар на основании тензоризации интервала универсального множества с последующей декомпозицией. В качестве одного из способов тензоризации и учета феномена нечеткости предложено использовать теплицеву матрицу, наиболее эффективно моделирующую нечеткость. Универсальное множество (УМ), на котором сформировано НМ, в тензорном формате содержит скрытую информацию, которая может быть использована при принятии решения не менее эффективно, чем эвристически назначенная ФП. Кроме того, наличие формально вычисленного ПмУП может служить убедительным сравнительным примером: располагая данным ПмУП, можно объективно отказаться от назначения эвристической ФП. Установлено, что ПмУП обладают существенно меньшей интервальной неопределенностью; приведены примеры, показывающие более высокую эффективность использования ПмУП по сравнению со стандартно сформированными НМ.
 • Документ
  Дослідження особливостей тестування мобільних додатків
  (КНУБА, 2020) Котенко, Н. О.; Жирова, Т. О.; Кулеба, М. Б.
  Мобільна індустрія зростає швидкими темпами. За даними Statista 54% від загального числа користувачів у всьому світі використовують мобільні пристрої в порівнянні з настільними комп'ютерами. Технологічні гіганти, такі як Samsung, Google, Apple і інші, продовжують випускати нові пристрої Android і iOS з постійно зростаючою швидкістю. Постійне зростання використання мобільних пристроїв призвело до того, що організації зосередилися на розроблення додатків для обслуговування своєї користувальницької бази, а отже, і виникла необхідність в тестуванні мобільних додатків. Здійснено аналіз сучасного стану останніх досліджень і публікацій, в ході якого виявлено відсутність структурованого матеріалу щодо тестування мобільних додатків. Саме тому було визначено доцільним з’ясувати особливості тестування мобільних додатків і визначити їх як орієнтир у складанні тест-плану для фахівця-початківця із забезпечення якості програмного забезпечення. Відповідно до поставленої мети розглянуто такі види тестування: тестування оновлень, тестування інтернаціоналізації, тестування зручності використання, випадкове тестування, мультиплатформенне і мультидевайсове тестування, лабораторне та атестаційне тестування. А також було встановлено особливості тестування мобільних веб- та гібридних додатків. На основі вказаних досліджень запропоновано алгоритм для тестування мобільних додатків. Отже, тестування мобільних додатків передбачає використання усіх видів тестування, але при цьому деякі з них мають суттєві відмінності. Ці відмінності полягають у специфіці підбору тестових випадків та сценаріїв, а також в особливості використання деяких методів тестування.
 • Документ
  Метод багатоаспектної класифікації для верифікації багатовимірних інформаційних моделей об'єктів генерального планування
  (КНУБА, 2020) Гончаренко, Т. А.; Міхайленко, В. М.
  Впровадження цифрових технологій в будівельній галузі вимагає перегляду підходів до інформаційного моделювання і планування території під забудову (ТПЗ). Необхідність інновацій до процесу генерального планування ТПЗ шляхом переходу від тривимірної моделі до об'єктно-орієнтованої багатовимірної інформаційної моделі спричиняє застосування нових інформаційних технологій у будівельному виробництві і у сфері контролю якості проєктної документації. В дослідженні визначено доцільність застосування методу багатоаспектної фасетної класифікації для здійснення верифікації інформаційної моделі ТПЗ та об’єктів генерального планування (ГП) на кожному етапі життєвого циклу (ЖЦ) об’єкта будівництва. Розглянуто п’ять етапів розроблення BIM моделі ТПЗ та виявлено вхідні і вихідні дані моделей об’єктів ГП для кожного етапу ЖЦ: концепція, проєкт, будівництво, експлуатація та реконструкція. Для класифікації верифікації інформаційних моделей об’єктів ГП визначено п'ять ознак, на підставі яких були сформовані відповідні фасети. Доведено, що наявність інструменту верифікації BIM-моделі ТПЗ на етапі будівництва для замовника є потужним інструментом управління, який допоможе вирішувати колізії і знаходити рішення, що впливають на подальший хід будівництва та його успішне завершення, а для майбутнього споживача будівельної продукції на етапі експлуатації стане запорукою безпеки побудованого об'єкта.
 • Документ
  Agile-трансформація підходів в управлінні будівельними проектами, фазах ініціації та проектування
  (КНУБА, 2020) Бушуєв, С. Д.; Бушуєв, Д. А.; Бушуєва, В. Б.; Бойко, О. О.
  Розглянуто моделі і методи побудови і впровадження інтеграції різних підходів до управління будівельними проектами та програмами. Проаналізовано поточний стан цілепокладання та визначення ефективних стратегій реалізації програм зі змінами напрямів стратегій розвитку в оточенні викликів, ризиків та можливостей. Стійкість розвитку будівельних проектів в умовах швидких і критичних змін зовнішнього та внутрішнього середовища може бути забезпечена ефективними моделями і методами цілепокладання і ціледосягнення в умовах критичних змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Для управління будівельними проектами з урахуванням динаміки та адекватним реагуванням і забезпеченням компенсації змін в оточенні, менеджер інфраструктурної програми прогнозує тенденції розвитку оточення в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Формулювання місії Agile-трансформації базується на концепції оцінки його цінності так, як це уявляє замовник, який дозволить заінтересованим сторонам здійснювати максимально продуктивну комунікацію і, за необхідності, погоджувати із замовником зміни і доповнення до інфраструктурної програми. Розглянуто контекстний аналіз як методологія осмислення і представлення цілісної картини будівельних проектів. Цей аналіз застосовується для інтерпретації місії та стратегії, якщо взаємодіючі численні цінності проекту виражені абстрактно. Невизначеність подібного типу спричиняє численні втрати і додаткові витрати.
 • Документ
  Схеми збирання даних для містобудівного моніторингу земель населених пунктів
  (КНУБА, 2020) Смілка, В. А.
  З розвитком геоінформаційних технологій та дистанційних методів спостереження з’являються нові можливості для збирання інформації в процесі моніторингової діяльності. Проблематика створення інструментарію збирання інформації для комплексного вирішення завдань містобудівного моніторингу та моніторингу земель детально не досліджувалась. Збирання інформації про об'єкти будівництва може відбуватись системно (одночасно), цілеспрямовано, або за необхідності – дисперсно. Одним з інструментів збирання інформації про об'єкти населеного пункту є розроблення містобудівної документації. Збирання відомостей про об’єкти населеного пункту здійснюється з використанням таких підходів: 1) масштабна пооб’єктна інвентаризація – найбільш капіталоємний, але точний варіант збирання інформації; 2) фрагментарний – збирання інформації про об’єкти населеного пункту в межах невеликих територій; 3) ситуативний – збирання інформації про об’єкти, які планується модифікувати або вивчити; 4) сегментний – тематичне збирання показників про об’єкти населеного пункту; 5) комбінований – сукупність різних підходів збирання інформації. Від змісту завдання моніторингу залежить вибір технологічної схеми його виконання і передусім збирання інформації, необхідної для реалізації завдання. На вибір технологічної схеми виконання завдання суттєво впливають і інші параметри: розмір зони розповсюдження (виконання) завдання моніторингу та час, за який необхідно його виконати. Завдання містобудівного моніторингу визначає множину об'єктів дослідження і типологію взаємозв'язків між ними або характеристики, які необхідно дослідити. Вивчення об'єкта моніторингу здійснюється шляхом збирання інформації про його геометричні параметри, атрибутивну інформацію, за схемою відношень «ЗАВДАННЯ – ОБ'ЄКТ ТЕХНОЛОГІЯ».
 • Документ
  Поділ простору фізичного поля на зони за наявності прямокутного екрана
  (КНУБА, 2020) Мостовенко, О. В.
  Розглянуто розподіл фізичного поля на певні зони. Енергію, що розповсюджується від точкових джерел, розглянуто на основі променевого принципу. На шляху утворення фізичного поля можуть з’являтись перешкоди у вигляді різноманітних екранів. Ці екрани можуть мати абсолютно різні як параметри форми, так і параметри, що впливають на їх фізичні властивості. Залежно від усіх цих параметрів екрана певна частина енергії може проникати за екран, утворюючи окремі зони, на які поділяється весь фізичний простір. Вся енергія у такому випадку поділяється на три складові: відбита енергія, поглинута екраном та енергія, що проникла крізь екран. Представлено залежність між максимальним і мінімальним числом зон фізичного поля, що утворюються від n точкових джерел енергії, які розміщено з одного боку від екрана. У дослідженні за форму екрана взято прямокутний плоский екран. Графічно наочно представлено як фізичне поле, що утворено точковими джерелами енергії, поділяється на зони, де також показано як енергія розподіляється по цих зонах. За наявності плоского прямокутного екрана, який найчастіше зустрічається у практичних задачах, зазначені зони утворюються в результаті перетину частин простору, обмежених чотирикутними пірамідами, вершинами яких є точкові джерела енергії та їх відбиття (для спрощення рисунка відбиття не показано). Число таких зон можна підрахувати, якщо ці піраміди перерізати довільною площиною Г//ABCD. Взаємне положення точкових джерел енергії між собою і відносно площини Г може бути таким, що кожний переріз частково накладається на всі інші. У цьому випадку утворюється максимальне число зазначених зон.