Еколого - соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарсько - питного водопостачання

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
У статті розглянуто методичні основи побудови еколого-соціального оцінювання стану евтрофованого поверхневого водного об’єкта – джерела господарсько-питного водо-постачання та можливості впливу водного фактора на життєдіяльність населення
Опис
Ключові слова
Оцінка безпеки життєдіяльності населення при водокористуванні, еколого-соціальне (медичне) оцінювання поверхневих вод, «шкідливе «цвітіння» синьозелених, токсини синьозелених
Бібліографічний опис
Еколого - соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарсько - питного водопостачання / О. О. Дмитрієва, І. В. Колдоба, С. В. Михайлов [та ін.] // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 93 - 101. - Бібліогр. : 11 назв
Зібрання