Модель оцінки часових характеристик у комп’ютерних системах реального часу з використанням сіток Петрі

Ескіз

Дата

2019

Автори

Зайцев, Володимир Григорович
Цибаєв, Євгеній Ігорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Робота присвячена проблемі визначення часових характеристик задач у системах реального часу, успішність роботи яких залежить не тільки від їх логічної правильності, а й від часу, за який вони отримують результат. Визначення таких часових характеристик системи на стадії проектування є досить складною проблемою. Її вирішення на сьогодні засновано на двох основних напрямах: теоретичних розрахунках, пов’язаних з отриманням так званих критеріїв здійсненності і моделюванням роботи системи на статистичних моделях систем масового обслуговування. Однак, як у першому, так і у другому випадках неможливо отримати гарантований результат, що суттєво ускладнює процес проектування. Запропоновано метод оцінки часових характеристик задач в системах реального часу шляхом аналізу даних, отриманих моделюванням розподілу процесорного часу між задачами згідно обраних алгоритмів планувальника з використанням моделі сіток Петрі. Метод гарантує отримання часових характеристик задач при обранні конкретного типу процесора і планувальника, що потрібно для початку технічного проектування системи реального часу.

Опис

Ключові слова

модель, задача реального часу, сітка Петрі

Бібліографічний опис

Зайцев В. Г. Модель оцінки часових характеристик у комп’ютерних системах реального часу з використанням сіток Петрі / В. Г. Зайцев, Є. І. Цибаєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 76 - 86. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset