Місцеве самоврядування як ліфт соціальної мобільності

Ескіз

Дата

2017

Автори

Гордієнко, Михайло Григорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Політичне буття новітньої України перманентно балансує на межі втрати своєї суб'єктивності. У постмайданний період дезінтеграційні процеси набули свого апогею. Утримати єдність соціального організму без залучення низових структур суспільства до розбудови національної держави доволі складно.

Опис

Ключові слова

місцеве самоврядування, соціальна мобільність, національна держава

Бібліографічний опис

Гордієнко М. Г. Місцеве самоврядування як ліфт соціальної мобільності / М. Г. Гордієнко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 66 - 72. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced