Засади електромагнітного моніторингу міста в умовах підвищення електромагнітного навантаження на довкілля

Ескіз

Дата

2015

Автори

Запорожець, О. І.
Левченко, Л. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

Запропоновано концептуальні засади моніторингу електромаг-нітної обстановки у населених пунктах з урахуванням її динаміки та умов формування, які є підставою для розроблення системи електромагнітного моніторингу. Це дозволить провести інвентаризацію та позиціювання усіх джерел електромагнітних полів і випромінювань, визначити просторові розподіли напруженості полів та потоків енергії від них.

Опис

Ключові слова

електромагнітний моніторинг, електромагнітне поле, напруженість, густина потоку енергії, частотний спектр

Бібліографічний опис

Запорожець О. І. Засади електромагнітного моніторингу міста в умовах підвищення електромагнітного навантаження на довкілля / О. І. Запорожець, Л. О. Левченко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2015. – Вип. 1 (17). – С. 28 - 34 – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset