Засади електромагнітного моніторингу міста в умовах підвищення електромагнітного навантаження на довкілля

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
Запропоновано концептуальні засади моніторингу електромаг-нітної обстановки у населених пунктах з урахуванням її динаміки та умов формування, які є підставою для розроблення системи електромагнітного моніторингу. Це дозволить провести інвентаризацію та позиціювання усіх джерел електромагнітних полів і випромінювань, визначити просторові розподіли напруженості полів та потоків енергії від них.
Опис
Ключові слова
електромагнітний моніторинг, електромагнітне поле, напруженість, густина потоку енергії, частотний спектр
Бібліографічний опис
Запорожець О. І. Засади електромагнітного моніторингу міста в умовах підвищення електромагнітного навантаження на довкілля / О. І. Запорожець, Л. О. Левченко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2015. – Вип. 1 (17). – С. 28 - 34 – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання