Метаболізм як метод комплексної оцінки стану міського середовища

Ескіз

Дата

2016

Автори

Патракеєв, Ігор Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сьогодні людство переживає "урбаністичну еру", а тому особливої гостроти набувають питання, пов’язані з ефективним управлінням енергією споживання і енергією, яка витрачається на утилізацію відходів у містах. У зв’язку з цим особливу увагу привертає концепція "енергетичного балансу" міського середовища, яка була запропонована робочою групою Всесвітньої енергетичної ради (World Energy Council): вироблена енергія повинна покривати споживану енергію. Метаболізм міського середовища це ″гаряча″ і невивчена містобудівниками проблема. Такий стан пов’язаний насамперед з тим, що метаболізм це мережа обміну речовинними, енергетичними ресурсами та інформацією. Це – реальна точка перетину природних, технологічних, соціальних, економічних процесів та їх трансформації одного в одний. Метаболізм є найважливішим інструментом пізнання реальної механіки руху ресурсів у такій складній системі, як міське середовище. Змістом статті є аналіз суттєвих енергетичних та речовинних потоків, що характеризують метаболізм міського середовища. Розглянута в статті нова енергетична парадигма допоможе у проведенні досліджень за такими напрямами, як зменшення навантаження на стан довкілля, послаблення екологічних проблем та зменшення залежно від копального палива. Методи та моделі процесів метаболізму в міському середовищі дозволять реалізувати практично концепцію сталого розвитку міського середовища, яка є розвитком вчення В.І. Вернадського про ноосферу.

Опис

Ключові слова

метаболізм, потоки ресурсів, енергетичний баланс, міське середовище, ентропія, вільна енергія, кафедра геоінформатики і фотограмметрії

Бібліографічний опис

Патракеєв І. М. Метаболізм як метод комплексної оцінки стану міського середовища / І. М. Патракеєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 178 -185. - Бібліогр. : 26 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced