Стратегічний розвиток складних систем в методологіях управління проектами та програмами

Ескіз

Дата

2017

Автори

Кадикова, Ірина Миколаївна
Ларіна, Світлана Олександрівна
Хвостіченко, Віктор Віталійович
Чумаченко, Ігор Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано методології проектного менеджменту щодо місця, яке займає в них стратегічне управління. З цих позицій розглянуто стандартизовані, адаптивні та комбіновані методології управління проектами та програмами (PMBoK, P2M, PRINCE2, MSP, Agile). Окрему увагу приділено дослідженню впливу зовнішнього середовища на складну нелінійну систему з точки зору синергетичного підходу. В основній частині пояснюються наявні тенденції розширення сфери застосування проектного менеджменту та процесів інтеграції управління проектами з сучасними методами й інструментами інших управлінських дисциплін з точки зору теорії синергетики. Продемонстровано застосування методу Ейлера до визначення зони біфуркацій при стратегічному управлінні розвитком міста як складною нелінійною системою.

Опис

Ключові слова

стратегія, проектний менеджмент, програма, проект, синергетика, біфуркація

Бібліографічний опис

Стратегічний розвиток складних систем в методологіях управління проектами та програмами / І. М. Кадикова, С. А. Ларіна, В. В. Хвостіченко, І. В.Чумаченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 22 - 31. - Бібліогр. : 31 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset