Перспективи вдосконалення окремих аспектів будівельного права в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Мішкіна, Руслана Ігорівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Формування механізмів доступу до вдосконалення захисту прав та обов’язків сторін в Україні є на початковому етапі розвитку. Одна із основних проблем існування будівельного законодавства в Україні є відсутність достатнього доступу будівельників та потенційних інвесторів до інформації щодо стану функціонування об’єкту та житла, яке може бути об’єктом інвестиційної діяльності. Мета статті є огляд й упорядкування сформованих за визначеними критеріями у будівельному законодавстві підходів до захисту прав суб’єктів будівельного права на всіх етапах будування об’єкту. Встановлено, що у сучасний період широко визнаним є положення про існування підходів до інформаційного моделювання будівельних об’єктів, що слід запровадити в майбутньому в Україні.
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук, прогалини будівельного права, право на доступ до інформації, моделювання будівельної галузі в Україні, відкритість та доступність до механізмів захисту
Бібліографічний опис
Мішкіна Р. І. Перспективи вдосконалення окремих аспектів будівельного права в Україні / Р. І. Мішкіна // Будівельне право: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 року. - С. 176 - 179. - Бібліогр. : 6 назв.