Моделі і методи прогнозу забруднення водних ресурсів

Ескіз

Дата

2014-07-10

Автори

Волошкіна, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню моделей та методів прогнозу стану річкових ба-сейнів для забезпечення їх достатнім рівнем екологічної безпеки. Наведено системну модель комплексного прогнозу екологічного стану річкових басейнів в залежності від рівня антропогенного навантаження на них, можливості використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та ГІС-технологій для водних об’єктів, гідродинамічну модель гідрографічної мережі в умовах надзвичайних ситуацій, обумовлених аварійними скидами різного походження, математичні моделі режимів руху рідини для оцінки впливу забруднення басейнів річок підземними водами.

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, математичні моделі, гідродинамічна модель, річкові басейни, забруднення водних об’єктів, прогноз екологічного стану, антропогенне навантаження, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Волошкіна О. С. Моделі і методи прогнозу забруднення водних ресурсів / О. С. Волошкіна // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 5 - 13 – Бібліогр. : 10 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset