Ітерація архітектури Києва через кризові злами першої половини XX ст.

Ескіз

Дата

2018

Автори

Марковський, Андрій Ігорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Трансформації соціо-політичної структури Європи та Північної Америки першої половини минулого століття залишили по собі потужний відбиток, роль та значення якого продовжують розкриватися та кристалізуватися по теперішній час. Актуальність тих змін для нас пов’язана з винятковим, складним і напрочуд насиченим виром подій. Означений ареал, як конструкт з відносно близьким історико- політичним, культурним, релігійним, філософським і, відповідно, мистецьким бекграундом, проходить каскад кризових перетворень, що, зрештою, індукують дві Світові війни, як граничні стани декадансу базових світоглядних інституцій, що більше не могли відповідати на змінені запити прогресуючого суспільства.

Опис

Ключові слова

ітерація архітектури, архітектура Києва, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Марковський А. І. Ітерація архітектури Києва через кризові злами першої половини XX ст. / А. І. Марковський // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 51 - 57. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced