Методика моделювання елементів покриттів у взаємодії з неоднорідним ґрунтовим півпростором

Ескіз недоступний
Дата
2005
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропонована методика моделювання півпростору покриття, штучної і ґрунтової основи з використанням моментної схеми скінченних елементів та оболонкового просторового скінченого елементу у нелінійній постановці для дослідження НДС та розрахунку елементів покриттів у взаємодії з неоднорідним ґрунтовим півпростором
Опис
Ключові слова
кафедра міського господарства, дорожні покриття, аеродромні покриття, неоднорідні ґрунтові основи, прогин покриття, напружено-деформований стан ( НДС ), моментна схема скінченних елементів ( МССЕ )
Бібліографічний опис
Цихановський В. К. Методика моделювання елементів покриттів у взаємодії з неоднорідним ґрунтовим півпростором / В. К. Цихановський , Д. Е. Прусов // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 91 - 98. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання