Структура та особливості побудови автоматизованої системи статистичної діагностики вітроелектричних агрегатів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Соболевська, Леся Георгіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто структуру, алгоритми та програмне забезпечення, що входять до складу автоматизованої системи статистичної діагностики вузлів вітроелектричних агрегатів. Для обґрунтування математичного апарату цієї системи, проведено аналіз використовуваних математичних моделей та діагностичних ознак, що описують процеси вібрацій та нерівномірність зміни обертових моментів, які виникають на валу вітроелектричного агрегату.Описано узагальнений алгоритм вирішення задачі діагностування за допомогою створеної системи та структуру лабораторного зразка автоматизованої системи діагностики вузлів вітроелектричних агрегатів. Проведено перевірку гіпотез за правилом Неймана-Пірсона для визначення стану підшипника та класифікації дефекту із заданою точністю та достовірністю.

Опис

Ключові слова

автоматизована система діагностики, статистична діагностика, вітроелектричний агрегат, кафедра автоматизації технологічних процесів

Бібліографічний опис

Соболевська Л. Г. Cтруктура та особливості побудови автоматизованої системи статистичної діагностики вітроелектричних агрегатів / Л. Г. Соболевська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 211 - 217. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset