Удосконалення відомих підходів щодо визначення терміну «зрілість» в контектсі управління проєктами

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Концепція зрілості (maturity) є достатньо поширеною на практиці та є основою розробки та застосування моделей зрілості в різних предметних областях, в тому числі і в управлінні проектами (УП).
Опис
Ключові слова
визначення терміну «зрілість», управління проектами, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Тулупов М. О. Удосконалення відомих підходів щодо визначення терміну «зрілість» в контектсі управління проєктами / М. О. Тулупов // Управління проектами у розвитку суспільства : XVIII Міжнародна конференція. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей, Київ, 15 травня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Укр. асоціація упр. проектами, Академія упр. проектами ; відп. за вип. С.Д.Бушуєв. – Київ: КНУБА, 2021. – C. 282 - 286. – Бібліогр. : 4 назви.