Удосконалення відомих підходів щодо визначення терміну «зрілість» в контектсі управління проєктами

Ескіз

Дата

2021

Автори

Тулупов, М.О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Концепція зрілості (maturity) є достатньо поширеною на практиці та є основою розробки та застосування моделей зрілості в різних предметних областях, в тому числі і в управлінні проектами (УП).

Опис

Ключові слова

визначення терміну «зрілість», управління проектами, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Тулупов М. О. Удосконалення відомих підходів щодо визначення терміну «зрілість» в контектсі управління проєктами / М. О. Тулупов // Управління проектами у розвитку суспільства : XVIII Міжнародна конференція. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей, Київ, 15 травня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Укр. асоціація упр. проектами, Академія упр. проектами ; відп. за вип. С.Д.Бушуєв. – Київ: КНУБА, 2021. – C. 282 - 286. – Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset