Ресурси органів місцевого самоврядування

Ескіз

Дата

2018

Автори

Куйбіда, Василь Степанович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

В останні роки в Україні проголошено курс на здійснення модернізації сектора державного управління, процес якої, серед іншого, орієнтований на формування системи публічного управління. Запропоновані реформи розглядаються в якості « ...інструменту управлінського забезпечення реалізації економічної, соціальної, політичної та духовно-культурної модернізації України, досягнення належного рівня її національної безпеки, прискорення євроінтеграційного процесу, розкриття інтелектуального потенціалу української нації, створення умов для економічного розвитку на інноваційних засадах і, зрештою, утвердження європейських стандартів життя» [1]. У цьому контексті, на шляху пошуку ефективної системи управління на регіональному рівні на основі кращих європейських практик розвивається інститут місцевого самоврядування, намагаючись на практиці реалізувати ідею децентралізації влади як складову загального курсу реформ.

Опис

Ключові слова

самоврядування, органи місцевого самоврядування

Бібліографічний опис

Куйбіда В. С. Ресурси органів місцевого самоврядування / В. С. Куйбіда / Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 12 - 17. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset