Ресурси органів місцевого самоврядування

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
В останні роки в Україні проголошено курс на здійснення модернізації сектора державного управління, процес якої, серед іншого, орієнтований на формування системи публічного управління. Запропоновані реформи розглядаються в якості « ...інструменту управлінського забезпечення реалізації економічної, соціальної, політичної та духовно-культурної модернізації України, досягнення належного рівня її національної безпеки, прискорення євроінтеграційного процесу, розкриття інтелектуального потенціалу української нації, створення умов для економічного розвитку на інноваційних засадах і, зрештою, утвердження європейських стандартів життя» [1]. У цьому контексті, на шляху пошуку ефективної системи управління на регіональному рівні на основі кращих європейських практик розвивається інститут місцевого самоврядування, намагаючись на практиці реалізувати ідею децентралізації влади як складову загального курсу реформ.
Опис
Ключові слова
самоврядування, органи місцевого самоврядування
Бібліографічний опис
Куйбіда В. С. Ресурси органів місцевого самоврядування / В. С. Куйбіда / Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 12 - 17. - Бібліогр. : 6 назв.