Державна регіональна політика: централізація замість розвитку

Ескіз

Дата

2015

Автори

Кресіна, Ірина Олексіївна
Стойко, Олена Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Посилення централізаційних процесів проявляється насамперед у відсутності виписаної процедури затвердження Державної стратегії регіонального розвитку. Навіть законопроекти, які розроблялися за часів «старої» влади, передбачали активну участь у цьому процесі Координаційної комісії з питань регіональної політики, яка схвалювала стратегію, а Кабінет Міністрів України (КМУ) лише затверджував. Ця комісія створювалася як тимчасовий консультативно-дорадчий орган, до складу якого входили представники КМУ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, асоціацій та інших об’єднань органів місцевого самоврядування, агенцій регіонального розвитку, громадських організацій.

Опис

Ключові слова

державна регіональна політика, децентралізація влади, цетралізація влади

Бібліографічний опис

Кресіна І. О. Державна регіональна політика: централізація замість розвитку / І. О. Кресіна, О. М. Стойко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р.. - С. 37-40.- Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset