Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості Донецької області

Ескіз

Дата

2017

Автори

Гриценко, Олександр Сергійович
Запєчна, Юлія Сергіївна
Лисак, Інна Вячеславівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено аналіз ринку нерухомості в Донецькій області. Для визначення результатів використовувались індекси концентрації Герфіндаля-Гіршмана та Джині. Дослідження показали, що даний ринок є висококонцентрований, частину ринку в 86% займають три найбільші компанії. Ситуація погіршилася на підставі фінансово-економічної кризи. Це зв’язано з військовим станом в даній області, який триває з 2014 року. Через наявність великих ризиків деякі компанії завершили свою роботу. Внаслідок збільшення показників виникає необхідність повторного аналізу ринку нерухомості. За результатами аналізу однієї області важко зробити висновки про всю територію України. Кількість забудовників в кожному місті дуже відрізняється, тому для оцінки загальної ситуації ринку необхідно дослідити кожний регіон окремо.

Опис

Ключові слова

ринок нерухомості Донецької області, індекс концентрації ринку, індекс Герфіндаля-Гіршмана, індекс Джині, учасники ринку будівництва житла, забудовники, кафедра економіки будівництва

Бібліографічний опис

Гриценко О. С. Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості Донецької області / О. С. Гриценко, Ю. С. Запєчна, І. В. Лисак // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 110 - 113. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset