Удосконалення системи управління якістю продукції будівельного підприємства

Ескіз

Дата

2023

Автори

Бабик, Микола
Кубанов, Руслан

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Підвищення якості будівельної продукції є найважливішою умовою інтенсивного розвитку будівельної галузі в цілому. Впровадження діючої системи якості на підприємстві дає поштовх для прискорення науково-технічного прогресу, покращення показників використання основних виробничих фондів і капітальних вкладень, зниженню затрат трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, удосконалення технологій організації і управління виробництвом і як результат – підвищення в цілому ефективності діяльності підприємства. Отже, для підвищення конкурентоспроможності будівельних послуг і продукції особливого значення набуває підвищення їх якості. Тому тема вдосконалення системи управління якістю продукції в будівництві є надзвичайно актуальною. На рівень якості безпосередньо впливають методи управління якістю, які є частиною системи управління якістю продукції будівельного підприємства.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, удосконалення, система управління, якість, будівельне підприємство

Бібліографічний опис

Бабик М. Удосконалення системи управління якістю продукції будівельного підприємства / М. Бабик, Р. Кубанов // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах : матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 61 – 62. – Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset