Формування культури здоров’я у студентів економічних спеціальностей

Ескіз

Дата

2023

Автори

Ставрояні, Сергій

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розвиток інформаційних технологій і засобів сприяв світовій глобалізації, завдяки якій економіка багатьох країн, у т.ч. України, переорієнтовується на автоматизоване виробництво товарів і послуг. Зазначене вимагає відповідної підготовки фахівців економічних спеціальностей: затребуваними стають навички роботи з інформаційними системами, базами даних та уміння опрацьовувати інформацію, здійснювати її критичний аналіз, моделювати процеси, прогнозувати наслідки, проводити математичні розрахунки тощо. Водночас такі дії потребують тривалого перебування за монітором комп’ютера, максимальної концентрації, частого нервово-емоційного напруження через стресові ситуації, що негативно позначається на здоров’ї фахівців економічних спеціальностей: погіршення фізичного та психологічного самопочуття, поява емоційного виснаження, професійних деформацій, деструкцій, і, як наслідок, виникнення захворювань серцево-судинної і нервової систем, зниження якості зору та ін. Ураховуючи те, що успішність у роботі, професійне довголіття, якість виконуваної роботи напряму залежать від стану здоров’я фахівця, проблема сформованості культури здоров’я набуває професійно орієнтованого ракурсу.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, студент, здоров'я, культура здоров'я, ajhvedfyyz

Бібліографічний опис

Ставрояні С. Формування культури здоров’я у студентів економічних спеціальностей / С. Ставрояні // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах : матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 88 – 91. – Бібліогр. : 10 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset