Впровадження прикладного програмного комплексу „Адаптація організації будівництва до євростандартів” у практику будівництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Лагутін, Г. В.
Поколенко, В. О.
Чуприна, Ю. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано сучасний комплекс прикладних програм для відображення процесів організації підрядного будівництва, які реалізуються за схемою девелоперського управління. В ньому реалізовано принципово новий тип сітьової моделі, яка сполучає ознаки моделей «роботи-дуги» та «роботи-вершини», із семантично означеною мірою впевненості девелопера щодо додержання планових характеристик проекту та директивних вимог замовника при виконанні БМР. Достовірність вибору альтернатив забезпечується формуванням довірчо-ресурсного профілю будівельного проекту та підсумковим рейтингом, який визначає порівняльні переваги кожної з альтернатив щодо іншої.
Опис
Ключові слова
організація будівництва, замовник, девелопер, «роботи-вершини», «роботи-дуги», семантичні оцінки, міра довіри, багатокритеріальна оптимізація, кафедра менеджменту в будівництві, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
Бібліографічний опис
Лагутін Г. В. Впровадження прикладного програмного комплексу „Адаптація організації будівництва до євростандартів” у практику будівництва / Г. В. Лагутін, В. О. Поколенко, Ю. А.Чуприна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 16. – С. 184 - 191. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання