Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Чуприна, Х. М.
Чуприна, Ю. А.
Бородавко, М. В.
Гавріков, Д. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено загально-методичне підґрунтя ініціації та організаційної реконфігурації для потреб підрядного підприємства, яке інтегрувало структурний, процесний, операційний та ситуативні підходи. З’ясовано, що відомо кілька підходів до класифікації будівельних проєктів, які можуть бути різних видів і типів, мають відмінні характерні риси, є взаємопов’язаними та взаємозалежними. Визначено основні групи чинників серед типових складових макросередовища, що впливають на процес Х-конфігурації (перебудова зовнішніх бізнес-процесів, які вийшли за межі підрядного підприємства і були інтегровані у процеси інших підприємств): природно-економічна складова зумовлена територіальним розміщенням об’єкта будівництва, станом навколишнього середовища; політико-правова складова представлена державним регулюванням будівельної діяльності, зокрема підприємств підрядного будівництва; економічна складова відображає тенденції розвитку національної економіки, інвестиційних процесів; науково-технічна складова визначена вимогами до науково-технічного рівня виробництва та кваліфікації кадрів.
Опис
Ключові слова
реконфігурація, перепроєктування, технологічний процес, підрядне будівництво, кафедра менеджменту в будівництві, кафедра економіки будівництва
Бібліографічний опис
Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств / Х. М. Чуприна, Ю. А. Чуприна, М. В. Бородавко, Д. О. Гавріков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2020. – № 41. – С. 169 - 174. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання