Управління вищими навчальними закладами із застосуванням методів управління проектами

Ескіз

Дата

2010

Автори

Білощицький, А. О.
Лізунов, П. П.
Лісневський, Р. В.
Лященко, Т. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано математичну модель управління вищими навчальними закладами (ВНЗ) за рахунок введення до її складу проектно-орієнтованих векторних технологій управління ВНЗ. Це дозволяє формалізувати цілі реалізації та процедурно-об'єктну структуру векторних інформаційних технологій у системах управління проектами ВНЗ.

Опис

Ключові слова

векторні технології управління, проектно-технологічний вектор, операційно-технологічний вектор, кафедра інформаційних технологій, кафедра основ інформатики, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Управління вищими навчальними закладами із застосуванням методів управління проектами / А. О. Білощицький, П. П. Лізунов, Р. В. Лісневський, Т. О. Лященко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 87 - 91. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset