Розбудова ефективної підсистеми економічного контролінгу в складі системи будівельного девелопменту

Ескіз

Дата

2019

Автори

Рижаков, Дмитро Андрійович
Коваль, Тимур Сергійович
Федорова, Яна Юріївна
Кучеренко, Олександр Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ідентифіковано організаційні засади контролінгу, які визначають взаємозв'язок між цілями, суб'єктами і об'єктами контролінгу, його архітектурою (методологія, принципи, методи, інструменти, інформаційні потоки), впровадження яких допомагає уникнути фрагментарності в процесі управління економічним потенціалом суб’єктів будівельного ринку. Систематизовано етапи оцінювання контролінгу трансформації економічного потенціалу з урахуванням життєвого циклу підприємства, який ґрунтується на поетапному виконанні аналітичних, оціночних, контрольних процедур з одночасним діагностуванням ризиків зовнішнього, внутрішнього середовища та імплементуванням управлінських рішень, орієнтованих на уникнення (нейтралізацію) диспропорцій у розвитку складових економічного потенціалу будівельних підприємств. Розроблений алгоритм, в основі якого покладено систему управлінських заходів, в практичному аспекті дасть змогу побудувати достовірну інформаційну платформу для діагностики ефективності використання економічного потенціалу.

Опис

Ключові слова

контролінг, управління підприємством, економічний потенціал, будівельний девелопмент, кафедра економіки будівництва, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Розбудова ефективної підсистеми економічного контролінгу в складі системи будівельного девелопменту / Д. А. Рижаков, Т. С. Коваль, Я. Ю. Федорова, О. І. Кучеренко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 145 - 153. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset