Аналіз впливу загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах на сфери суспільної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Молодецька-Гринчук, Катерина Валеріївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Соціальні інтернет-сервіси (СІС) перетворилися на ефективний інструмент взаємодії учасників віртуальних спільнот – акторів. Серед основних комунікаційних переваг СІС виділяють наявність засобів обміну контентом і координації взаємодії акторів, тому їх використовують у процесах самоорганізації громадянського суспільства. У випадку поширення неповного, недостовірного або викривленого контенту СІС перетворюються на джерело загроз інформаційній безпеці держави. Стратегічні дії для забезпечення національної безпеки у інформаційній сфері сформульовані в Доктрині інформаційної безпеки України. Однак, практичні рекомендації для реалізації сформульованих у Доктрині вимог, їх уточнення, координація додатково не задекларовані. Це призводить до відсутності дієвих методик протидії загрозам у СІС. У статті проведено аналіз загроз інформаційній безпеці держави і визначено життєво важливі інтереси особистості, суспільства, держави у СІС. Визначено наслідки реалізації загроз у СІС в розрізі сфер суспільної діяльності, що дозволило сформулювати концептуальний базис протидії. Запропоновано здійснювати взаємодію держави з громадськими організаціями у галузі інформаційної безпеки для координації протидії загрозам та подальшої побудови ефективної системи забезпечення інформаційної безпеки держави у СІС.
Опис
Ключові слова
соціальні інтернет-сервіси, загрози, доктрина, інформаційна безпека держави, сфери суспільної діяльності
Бібліографічний опис
Молодецька-Гринчук К. В. Аналіз впливу загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах на сфери суспільної діяльності / К. В. Молодецька-Гринчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 121 - 127. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання