Сучасні тенденції формування інтер’єрів центрів художньо-естетичної творчості

Ескіз

Дата

2014

Автори

Репкіна, К. В.
Ковальська, Г. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті аналізуються прийоми формування інтер’єрів шкільних та позашкільних навчальних закладів, зарубіжні тенденції в проектуванні. Розглянута іноземна практика, проаналізована сучасна специфіка виховання дітей та її вплив на рішення внутрішнього простору будівлі, виявлено зв҆язок та закономірності між організацією архітектурного образу будівлі та її інтер’єром.

Опис

Ключові слова

позашкільна освіта, центри художньо-естетичної творчості, сучасний інтер’єр, внутрішній простір будівлі, принципи виховання, внешкольное образование, центры художественно- эстетического творчества, современный интерьер, внутреннее пространство здания, принципы воспитания, school education, centers of artistic and aesthetic creativity, modern interior, the interior space of the building, the principles of education

Бібліографічний опис

Репкіна К. В. Сучасні тенденції формування інтер’єрів центрів художньо-естетичної творчості / К. В. Репкіна, Г. Л. Ковальська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 268-272. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced