Аналіз стабільності планових геодезичних мереж під час спостереження за деформаціями гідравлічних споруд

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Щоб мати можливість визначити стабільність геодезичної мережі, потрібно дослідити ступінь деформації, якої вона зазнає. Одним з найпростіших способів опису ступеня деформації є визначення індивідуальних зсувів кожної з точок, з яких складається мережа. Аналіз концепції деформації в геометрії мережі схожий на аналіз деформації у твердому тілі, яка визначається як відношення, або пропорція, зміни (градієнта) зсуву об'єкта щодо свого положення. В основу пропонованої методики дослідження деформації геометрії геодезичної мережі покладено аналіз деформацій у твердому тілі, що визначається через розширення, поворот і нахил. Запропонований у статті підхід дав змогу отримати досить репрезентативні результати, які добре корелюють із результатами класичних GPS-спостережень.
Опис
Ключові слова
планові геодезичні мережі, стабільність мережі, вектори зсувів, стійкість до масштабу, диференціальне обертання, скалярна деформація
Бібліографічний опис
МельниК О. В. Аналіз стабільності планових геодезичних мереж під час спостереження за деформаціями гідравлічних споруд / О. В. Мельник // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 61. - С. 42-48. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання