Право інтелектуальної власності на об'єкти архітектури

Анотація
Україна створила й продовжує удосконалювати національне законодавство в сфері права інтелектуальної власності, виходячи при цьому із того, що інтелектуальна діяльність усе більше набуває важливого значення в соціально-економічному розвитку суспільства. Враховуючи сучасні темпи росту обсягів промислового та житлового будівництва, спостерігається підвищення попиту на такі об’єкти права інтелектуальної власності, як твори архітектури, що в свою чергу, потребує встановлення більш високих вимог до охорони права інтелектуальної власності в цій сфері.
Опис
Ключові слова
право інтелектуальної власності, об'єкт авторського права в галузі архітектури
Бібліографічний опис
Іванова М. В. Право інтелектуальної власності на об'єкти архітектури / М. В. Іванова, О. В. Куриліна, Ю. Ф. Іванов // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ: Бескиди, 2017. – Перша наук. практ. конф., Київ, 3 листопада 2017 р. - С. 46- 50. - Бібліогр. : 2 назви.