Застосування формоутворюючих принципів біоніки в архітектурному проектуванні

Ескіз

Дата

2014

Автори

Острогляд, О. В.
Федорова, К. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті висвітлена тема застосування формоутворюючих принципів архітектурної біоніки у створенні ескізу архітектурного об‘єкту на основі структури гарбуза, як головного формоутворюючого елементу. Робота спрямована на покращення та розвиток об‘ємно-просторового мислення, розуміння тектонічних особливостей при формоутворенні архітектурних об‘єктів

Опис

Ключові слова

архітектурна біоніка, формоутворення, ескіз, образ, тектоніка

Бібліографічний опис

Острогляд О. В. Застосування формоутворюючих принципів біоніки в архітектурному проектуванні / О. В. Острогляд, К. А. Федорова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. : Київ. : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 80-86. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced