Вип. 37

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 61
 • Документ
  Дослідження прогресивних напрямків формування культурно-видовищних центрів на основі моделей економічної діяльності. Зарубіжний досвід
  (КНУБА, 2014) Хмельницька, А. В.
  У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку галузі культури і стан мережі закладів культури України,а також окреслено розвиток закладів культури у взаємозв’язку з основними моделями фінансування культури за кордоном і в Україні. Проведено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду економічної діяльності культурно-видовищних центрів на конкретних прикладах з метою обґрунтування доцільності їх будівництва і пошуку шляхів вирішення існуючих проблем. Надаються рекомендації по проектуванню культурно-видовищних центрів виходячи з досвіду їх самоокупності і економічної ефективності.
 • Документ
  Інформативний потенціал та культурна ідентичність в архітектурі об’єктів рейкового транспорту
  (КНУБА, 2014) Проляка, Т. О.
  У статті розглядається ефективність прийомів культурного відображення в створенні інформаційно-насичених художніх образів в архітектурі об’єктів рейкового транспорту (на прикладі надземних станцій міського рейкового транспорту). Теоретично обґрунтовано інформативний та композиційно-художній потенціал архітектурної форми об’єктів дослідження. Проаналізовані історико-культурні ознаки в архітектурі реалізованих об’єктів. Встановлений вплив художньо-виразних станцій на загальний візуальний імідж міста.
 • Документ
  Стан національної нормативної бази дизайну та ергономіки
  (КНУБА, 2014) Рубцов, А. Л.; Свірко, В. О.; Кардаш, О. В.
  у статті розглянуті питання формування національної дизайнергономічної бази. Визначено стан вітчизняної нормативної бази з дизайну та ергономіки, що була розроблена за останні двадцять років, завдання та напрямки її гармонізації зі стандартами ЄС
 • Документ
  Сучасний стан та потенціал рекреаційних ресурсів Запорізької області
  (КНУБА, 2014) Звягінцева, А. В.
  В статті визначена група індустріальних регіонів, з якої виділено Запорізьку область. В якій розглянуто стан рекреаційних ресурсів та їх ємність, а також потреби населення в місцях рекреації з профіцитом та дефіцитом при-родних ресурсів
 • Документ
  Можливі варіанти текстових моделей протодизайну родового символу князів Кийовичів (до нових версій гіпотези походження назви столиці України)
  (КНУБА, 2014) Горбик, О. Р.; Ломовський, А. І.; Нікуліна, Г. Ф.; Саркісян, М. С.
  В статті подаються нові версії гіпотези походження назви столиці України від виду найдавнішої персональної зброї, посоха, знака влади – «кия», об‘єднання в одну з трьох літописних версій виникнення назви міста від імені першокнязя. Гіпотетично розглядаються можливості того, що засновник града майстерно фехтував на киях, шкутильгав змолоду після бойової травми, або привів праслов‘ян до Дніпра–Славутича у поважному віці, користуючись києм, як посохом. Застосовуючи методи нової галузі науки на стику історії та дизайну, як запропонований «ретроспективний дизайн», розроблені можливі текстові, описові моделі родового символу Кийовичів. Підкреслюється, що наступні відомі знаки влади – жезл, скіпетр, бунчук, булава і т.д., походять від першого бойового знаряддя первісних людей та їх вождів – кия
 • Документ
  Языковый принцип построения модели восприятия (построение схем моделей архитектурных пространств)
  (КНУБА, 2014) Высочин, И. А.
  Продуктом (товаром) творческой работы архитектора являются объемы и пространства. В известной мере их кодируют (т.е. подают упрощенно, схематически). Для раскодирования данного товара, в том числе и моделей восприятия их необходимо раскодировать при прочтении (восприятии). Для этого существует язык архитектуры. На основании этого языка разработана схема языкового принципа построения модели восприятия. Разработано схему языкового принципа построения модели восприятия
 • Документ
  Планувально-типологічні особливості типових проектів казарм Російської імператорської армії початку ХХ століття
  (КНУБА, 2014) Сергіюк, І. М.
  у статті представлено типові проекти для спорудження будівель та споруд військових гарнізонних комплексів. Визначені основні планувальні особливості, конструктивні системи, вимоги до проектування
 • Документ
  Візуальне представлення інформації в інформаційно-орієнтаційній системі міста
  (КНУБА, 2014) Нагірний, П. Ю.
  Висвітлені засоби візуалізації міської інформації з урахуванням її функцій, потреб користувачів, способів кодування інформації та естетичних вимог
 • Документ
  Перспективи оздоровлення навколишнього природного середовища міста Черкас
  (КНУБА, 2014) Коваленко, А. А.
  В статті у відповідності до вимог сучасного природоохоронного законодавства запропоновано ряд Програм для міста Черкаси, основна частина екологічної складової яких зосереджена на суттєвому зменшенні техногенних навантажень на навколишнє природне середовище шляхом запровадження нових сучасних ресурсозберігаючих технологій у виробничому комплексі міста, загальної його модернізації
 • Документ
  Архітектурно-планувальна організація сучасних православних храмових комплексів
  (КНУБА, 2014) Степанова, І. В.
  В статті розглядаються особливості формування архітектурнопланувальної організації сучасних православних храмових комплексів
 • Документ
  Власні методики дослідження, використані при дослідженні архітектурно-просторового потенціалу нових видів рекреації в Карпатському регіоні
  (КНУБА, 2014) Смадич, І. П.
  продемонстровано авторські методики досліджень, що застосовувалися при аналізі та оцінці ресурсного потенціалу Карпатського регіону, оцінці просторового розміщення нових видів рекреації та розробці пропозиції їх реалізації. В ході роботи охарактеризували загальні методики досліджень, що застосовуються в рекреаційній сфері, а також представили власні методи досліджень. На конкретних прикладах продемонстровано алгоритм виконання досліджень за даними методиками
 • Документ
  Зонування генеральних планів поліфункціональних музейних комплексів
  (КНУБА, 2014) Трегубов, К. Ю.
  розглянуто зонування генеральних планів поліфункціональних музейних комплексів
 • Документ
  Социально-пространственная тектоника жилых структур. Опыт практической реализации.
  (КНУБА, 2014) Яблонская, А. Д.
  В статье проведен анализ нескольких объектов современного многоквартирного жилья сформированного методом "естественного" проектирования, где органично учтены потребности потребителя и места, а также возможности технологий и ресурсов. Показано как социальнопространственная тектоника проявляет себя на практике.
 • Документ
  Силуэт города, как основная характеристика архитектурно-пространственной композиции
  (КНУБА, 2014) Пестрикова, А. Г.
  Рассматриваются силуэты городов в исторической ретроспективе и выявляется активная роль силуэта, которую необходимо учитывать при формировании архитектурно-пространственной композиции крупного города.
 • Документ
  Формування професійного сприйняття архітектурного середовища у студентів
  (КНУБА, 2014) Антонець, М. О.
  у статті відбувається дослідження питання формування професійного сприйняття архітектурного середовища у студентів. Проаналізовано значення графічної майстерності архітектора для подальшого вирішення практичних задач, що є невід’ємною частиною навчального процесу при підготовці майбутнього фахівця. Окремо наголошена увага на важливості здобуття студентом здібності стилістично оцінювати архітектурні об’єкти
 • Документ
  Феномен безпеки та місце міського простору у його структурі
  (КНУБА, 2014) Главацький, О. З.
  розглядаються різні підходи до визначення феномену безпеки, з ґрунтовним аналізом одного з її аспектів – «безпека людини». На основі опрацьованих матеріалів автором описуються рівні, класифікація та види безпеки, а також її зв’язок з життєвим простором людини, частиною якого є міське середовище.
 • Документ
  Проблеми формування та оцінки шумового режиму території
  (КНУБА, 2014) Коваленко, М. Г.
  розглянуті основні характеристики шуму, його вимірювання, вплив на стан здоров’я населення та комфортність міського простору. Окремо виділено основні джерела зовнішнього шуму міста. Виявлено проблеми формування шумового режиму території та значення санітарно-гігієнічних нормативів допустимого рівня шуму. Застосування містобудівних заходів захисту від шуму та їх ефективність
 • Документ
  Исследование пересадочного движения на линиях метрополитена города Киева
  (КНУБА, 2014) Берлог, А. И.; Берлог, Е. И.; Рейцен, Е. А.
  проведен обзор и анализ пересадок на линиях метрополитена в городе Киеве
 • Документ
  Місце промислових територій в планувальній структурі крупного міста та напрями їх трансформації (на прикладі м. Києва)
  (КНУБА, 2014) Плешкановська, А. М.; Бірюк, С. П.
  визначені основні історичні етапи формування промислововиробничих зон крупного міста та сучасний стан їх використання. Встановлені тенденції зменшення площі промислових утворень та їх частки в планувальній структурі міста (на прикладі м. Києва). Окреслені напрями трансформації промислових територій в постіндустріальний період.
 • Документ
  Містобудівний контекст та функціональна організація міжнародних автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні
  (КНУБА, 2014) Кашуба, О. М.
  проведено аналіз містобудівного контексту та функціонального планування вибраних міжнародних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні для виявлення позитивних тенденцій, дефектів та конфліктів, які можна було б урахувати в подальшому проектуванні