Аспекти розташування музейних будівель та комплексів відносно рівня землі

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто аспекти розташування будівель музеїв відносно рівня землі, що впливає на їх архітектурно-образне формування. Наведена класифікація прийомів, окреслені позитивні та негативні якості кожного з них. Наголошено на характеристиках, щодо забезпечення архітектурно-просторового образу знаку-символу музейних будівель та комплексів. При цьому, враховуючи особливості розміщення загального об’єму споруди у просторі, розглянута перспектива розширення площі споруди при майбутній реконструкції.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, музейні будівлі та комплекси, архітектурно-просторовий образ, об’ємно-просторова структура, знак-символ, розташування будівлі
Бібліографічний опис
Філіппова Д. І. Аспекти розташування музейних будівель та комплексів відносно рівня землі / Д. І. Філіппова, Н. Ю. Меженна // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 439-447. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання