Мультифрактальний аналіз складових плавнево-літорального ландшафту Кілійського гирла Дунаю на основі космічної і наземної інформації

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юстон
Анотація
У статті обґрунтовано на прикладі Кілійського гирла Дунаю можливість проведення оцінки варіабельності складових плавнево-літорального ландшафту гирлових областей річок на основі мультифрактального аналізу матеріалів космічної зйомки. В результаті дослідження за матеріалами космічних знімків в досліджуваний період простежується зростання майже вдвічі площ дерев’янисто-чагарникової рослинності та зменшення площ трав'янистої рослинності, що може бути пов'язане із сукцесійними процесами, що відбуваються в екосистемах плавнево-літорального ландшафту. Про подальше наростання дельти також свідчить збільшення площі піску вдвічі. При цьому використання мультифракталів допомогло математично довести зміну ландшафтної структури в бік збільшення частки дрібних складових.
Опис
Ключові слова
ландшафтні комплекси, космічна інформація, мультифрактальний аналіз, Дунай, Кілійське гирло
Бібліографічний опис
Мультифрактальний аналіз складових плавнево-літорального ландшафту Кілійського гирла Дунаю на основі космічної і наземної інформації / А. В. Хижняк, О. В. Томченко, Т. М. Дьяченко, О. Д. Федоровський // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інфрм. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2017. – Вип. 24. – С. 124-132. – Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання