Рефлексія як механізм саморозвитку особистості

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
У теперішній час рефлексія досить широко вивчається у різних прикладних психологічних науках, як у зарубіжній, так і вітчизняній, адже в життєдіяльності сучасної людини вона має важливе значення. Саме завдяки рефлексії стають можливими перебудова свідомості у відповідності до реалій сьогодення, відмова від стереотипів мислення й поведінки, розвиток активного, творчого ставлення до себе, власної діяльності та способів її реалізації. До того ж, рефлексія є одним із основних психологічних механізмів стимулювання і розвитку професійної діяльності людини.
Опис
Ключові слова
саморозвиток, дослідження рефлексії, кафедра професійної освіти
Бібліографічний опис
Калениченко Р. А. Рефлексія як механізм саморозвитку особистості / Р. А. Калениченко, О. В. Дикса // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 103 – 107. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 7 назв.