Проблеми розвитку будівельних кластерів як механізмів реалізації державних інвестиційних цільових програм

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено основні проблеми розвитку інтеграційних об’єднань, зокрема регіональних будівельних кластерів, в умовах інтеграційних процесів. Описано теоретичний розвиток таких інтеграційних об’єднань крізь призму розвитку економічних систем в цілому з врахуванням системного підходу. Розглянуто концепцію квазіінтеграції будівельних кластерів з урахуванням форми державно-приватного партнерства. Для підвищення ефективності управління об’єднанням в інтеграційних умовах запропоновано використання концепції контрактів життєвого циклу з метою реалізації інвестиційно-будівельних проектів.
Опис
Ключові слова
будівельний кластер, інтеграційні процеси, квазіінтеграція, життєвий цикл проекту, державно-приватне партнерство, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Чуприна Ю. А. Проблеми розвитку будівельних кластерів як механізмів реалізації державних інвестиційних цільових програм / Ю. А. Чуприна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 120-125. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання