Типова структура комірки життєвого циклу віртуальної спільноти

Ескіз

Дата

2016

Автори

Пелещишин, Андрій Миколайович
Трач, Ольга Романівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Організація життєвого циклу віртуальної спільноти поєднує життєві цикли з суміжних областей знань та формується за допомогою етапів та напрямів. Схематично зображуючи залежність етапів та напрямів життєвого циклу віртуальної спільноти у вигляді таблиці, на їхньому перетині отримуємо комірку. Структура комірки – це набір вимог щодо виконання етапу у напрямі, що здебільшого носить організаційний характер управління проектами. У статті сформовані вимоги комірки життєвого циклу віртуальної спільноти, а саме: мета та завдання; алгоритм виконання; програмне та сервісне забезпечення; характеристики виконавців; часові характеристики; фінансове забезпечення та комерціалізація; взаємодія між напрямами; документація та звітність. Також представлено алгоритм виконання етапу життєвого циклу у напрямі. Виконання вимог комірки пришвидшать та покращать якість виконання етапів у життєвому циклі віртуальної спільноти.

Опис

Ключові слова

віртуальна спільнота, життєвий цикл, етап, напрям, комірка

Бібліографічний опис

Пелещишин А. М. Типова структура комірки життєвого циклу віртуальної спільноти / А. М. Пелещишин, О. Р. Трач // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 46 - 50. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset