Типова структура комірки життєвого циклу віртуальної спільноти

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Організація життєвого циклу віртуальної спільноти поєднує життєві цикли з суміжних областей знань та формується за допомогою етапів та напрямів. Схематично зображуючи залежність етапів та напрямів життєвого циклу віртуальної спільноти у вигляді таблиці, на їхньому перетині отримуємо комірку. Структура комірки – це набір вимог щодо виконання етапу у напрямі, що здебільшого носить організаційний характер управління проектами. У статті сформовані вимоги комірки життєвого циклу віртуальної спільноти, а саме: мета та завдання; алгоритм виконання; програмне та сервісне забезпечення; характеристики виконавців; часові характеристики; фінансове забезпечення та комерціалізація; взаємодія між напрямами; документація та звітність. Також представлено алгоритм виконання етапу життєвого циклу у напрямі. Виконання вимог комірки пришвидшать та покращать якість виконання етапів у життєвому циклі віртуальної спільноти.
Опис
Ключові слова
віртуальна спільнота, життєвий цикл, етап, напрям, комірка
Бібліографічний опис
Пелещишин А. М. Типова структура комірки життєвого циклу віртуальної спільноти / А. М. Пелещишин, О. Р. Трач // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 46 - 50. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання