Особливості формування житлових груп на основі концепції сталого розвитку

Анотація
Стаття присвячена особливостям формування сучасних житлових груп під впливом концепції сталого розвитку. The article is devoted to the peculiarities of the formation of modern residential groups under the influence of the concept of sustainable development.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель та споруд, residential buildings, sustainable development, social factors, system of ecological certification DGNB, житлові групи, сталий розвиток, соціальні фактори, система екологічної сертифікації DGNB
Бібліографічний опис
Кащенко Т. О. Особливості формування житлових груп на основі концепції сталого розвитку / Т. О. Кащенко, Є. Г. Попова / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 568 - 572. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання