Особливості формування житлових груп на основі концепції сталого розвитку

Ескіз

Дата

2019

Автори

Кащенко, Тетяна Олександрівна
Попова, Є. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена особливостям формування сучасних житлових груп під впливом концепції сталого розвитку. The article is devoted to the peculiarities of the formation of modern residential groups under the influence of the concept of sustainable development.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурного проектування цивільних будівель та споруд, residential buildings, sustainable development, social factors, system of ecological certification DGNB, житлові групи, сталий розвиток, соціальні фактори, система екологічної сертифікації DGNB

Бібліографічний опис

Кащенко Т. О. Особливості формування житлових груп на основі концепції сталого розвитку / Т. О. Кащенко, Є. Г. Попова / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 568 - 572. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset