Екодеонтологія в контексті забезпечення зваженої регіональної екологічної політики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Матвійчук, Андрій Васильович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Сучасні соціальні ризики (зокрема екологічні) можуть зазнавати трансформування в інші види невизначеностей, адже «сучасні ризики... результат поведінкової діяльності (непродуманих, безвідповідальних, деколи безграмотних дій одних осіб і безконтрольності інших), через що вони мають соціальній характер» [1, с. 362]. Так, техніко-екологічні ризики спричиняють підсилення суспільних суперечностей, адже концентрація ризиків на боці малозабезпечених зумовить зростання ймовірності збільшення соціально- економічних, а далі - і політичних наслідків, причому, можливо, не тільки в національному, але й у міжнародному масштабі, та створення по-справжньому вибухонебезпечної ситуації. З огляду на вищезазначене окреслюється актуальність реалізації екологічного повороту в мисленні тих, хто уповноважений на прийняття управлінських рішень техніко-екологічного характеру як на глобальному, так і на локальному рівнях. Фактично йдеться про завдання забезпечення реалізації зваженої екологічної політики різних рівнів
Опис
Ключові слова
екодеонтологія, регіональна екологічна політика
Бібліографічний опис
Матвійчук А. В. Екодеонтологія в контексті забезпечення зваженої регіональної екологічної політики / А. В. Матвійчук // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 189 - 193. - Бібліогр. : 18 назв.