Екологічна та техногенна безпека як основа сталого розвитку

Ескіз

Дата

2020

Автори

Гунченко, Оксана Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто питання формування політики підприємства в галузі безпеки та гігієни виробництва з урахуванням цілей сталого розвитку. Ризик-орієнтоване мислення є передумовою для досягнення найвищого стану безпеки. Об’єднання систем екологічної та промислової безпеки на базі адаптивної оцінки ризиків та керування ними є доцільним та ефективним інструментом для менеджменту підприємства.

Опис

Ключові слова

ризик-орієнтоване мислення, безпека та гігієна виробництва, цілі сталого розвитку, екологічна безпека, інтегровані системи менеджменту, кафедра охорони праці і навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Гунченко О.М. Екологічна та техногенна безпека як основа сталого розвитку. ENVIRONMENT PROTECTION – 2020 : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., присвяч. Всесвітн. дню охорони довкілля, 5 черв. 2020 р., м. Київ /Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; міжнар. наук. комітет ; Куліков П.М. [та ін.] - Київ : КНУБА. 2020. С. 108 - 112.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset