Архітектурно-містобудівна спадщина України як відбиття соціальної історії ХХ-початку ХХІ століть

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Бачинська, Людмила Георгіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Сучасне ставлення до соціальної історії як історії розвитку суспільства, де "люди - не тільки пасивний субстрат, а й енергетична основа життя соціуму, їхня діяльність здатна міняти характер і спрямованість суспільних процесів на кожному етапі їхнього розгортання", дозволяє розглядати усі соціальні процеси як єдине ціле, що охоплює різні сторони життєдіяльності людства : історичні, політичні, економічні, культурні.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, архітектурно-містобудівна спадщина, соціальна історія
Бібліографічний опис
Бачинська Л. Г. Архітектурно-містобудівна спадщина України як відбиття соціальної історії ХХ-початку ХХІ століть / Л. Г. Бачинська // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 40-45. - Бібліогр. : 6 назв.