Архітектурно-містобудівна спадщина України як відбиття соціальної історії ХХ-початку ХХІ століть

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Сучасне ставлення до соціальної історії як історії розвитку суспільства, де "люди - не тільки пасивний субстрат, а й енергетична основа життя соціуму, їхня діяльність здатна міняти характер і спрямованість суспільних процесів на кожному етапі їхнього розгортання", дозволяє розглядати усі соціальні процеси як єдине ціле, що охоплює різні сторони життєдіяльності людства : історичні, політичні, економічні, культурні.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, архітектурно-містобудівна спадщина, соціальна історія
Бібліографічний опис
Бачинська Л. Г. Архітектурно-містобудівна спадщина України як відбиття соціальної історії ХХ-початку ХХІ століть / Л. Г. Бачинська // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 40-45. - Бібліогр. : 6 назв.