Development and implementation of the manager as a mentor

Ескіз

Дата

2022

Автори

Mykolaenko, V.
Opalinska, I.
Ostrovershuk, O.
Kubanov, R.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Ліра-К

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки та менедждменту ВСП "ІІНО КНУБА", manager, development manager

Бібліографічний опис

Development and implementation of the manager as a mentor / V. Mykolaenko, I. Opalinska, O. Ostrovershuk, R. Kubanov // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : IV Міжнародна науково-практична конференція : програма та тези доповідей, Київ, 7 – 8 червня 2022 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; ред. О. Ю. Бєлєнкова. – Київ : Ліра-К, 2022. - С. 310 – 312. – Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset