Методи, принципи і організаційна структура управління регіональним розвитком

Ескіз

Дата

2018

Автори

Мартинова, Аліна Дмитріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Державне управління розглядає регіон як єдине ціле, що, з одного боку, є підсистемою, а з іншого — самокерованою системою, які перебувають у суперечливій єдності. Соціально-економічні процеси, які відбуваються у регіоні і вимагають управління, повинні відповідати інтересам, притаманним конкретному територіальному утворенню [4, c. 120-122]. До суб'єктів регіонального управління як єдиної системи належать міжнародні, національні, регіональні, муніципальні організації, приватні особи, які реалізують доручені їм функції. Формування єдиної і ефективної системи державного управління в регіоні на всіх рівнях є необхідною умовою його розвитку.

Опис

Ключові слова

методи державного впливу, регіональний розвиток, управління регіональним розвитком, податкова політика, адміністративне регулювання

Бібліографічний опис

Мартинова А. Д. Методи, принципи і організаційна структура управління регіональним розвитком / А. Д. Мартинова // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 281 - 284. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset