Напружено - деформований стан конструкції з клеєної деревини в формі діагріда при реальному вітровому впливі

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Об'єктом статті є конструкція з клеєної деревини в формі діагонально- сітчастих несучих конструкцій. Метою даної роботи є дослідження напружено- деформованого стану конструкції з клеєної деревини в формі діагонально- сітчастих несучих конструкцій з врахуванням реального вітрового впливу. В рамках поставленої мети вирішуються такі задачі: аналіз несучих конструкції будівлі з врахуванням реального впливу з використанням ПК LIRA-SAPR, з позиції НДС та загальної жорсткості будівлі. Для цього були розглянуті основні чинники, які мають сильний вплив на аеродинаміку будівлі, які необхідно враховувати при проектуванні. Було виявлено, що для визначення реального розподілу вітрових потоків слід враховувати існуючу або проектну забудову.
Опис
Ключові слова
кафедра металевих і дерев’яних конструкцій, напружено-деформований стан, аеродинаміка, аеродинамічні коефіцієнти, дерев’яні конструкції, висотні будинки, клеєна деревина, чисельне моделювання, навантаження
Бібліографічний опис
Казачонок Ю. А. Напружено - деформований стан конструкції з клеєної деревини в формі діагріда при реальному вітровому впливі / Ю. А. Казачонок, Б. С. Охріменко, Д. В. Михайловський // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ, 2018. - Вип. 16. - С. 334 - 339. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання