Концепція В'ячеслава Чорновола реформування місцевого управління в Україні наприкінці 1991 - на початку 1992 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Деревінський, Василь Федорович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
З відновленням незалежності Української держави у 1991 році розпочалися дискусії щодо реформування органів державної влади, розширення прав місцевого самоврядування.
Опис
Ключові слова
реформування місцевого самоврядування, концепція В'ячеслава Чорновола, реформування органів державної влади
Бібліографічний опис
Деревінський В. Ф. Концепція В'ячеслава Чорновола реформування місцевого управління в Україні наприкінці 1991 - на початку 1992 р. / В. Ф. Деревінський // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 22 - 25. - Бібліогр. : 7 назв.