Застосування комплексної оцiнки ризик-орiєнтованих засобів в управлiннi інноваційними IT-проектами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Крамський, Сергiй Олександрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розкрито особливості імплементації ризик-iнструментiв інноваційних проектiв, загальні закономірності їх функціонування у технiчний, соціальній сферах. Таким чином, аналіз ризику і безпеки може слугувати для формалiзованої оцiнки безпеки і методів ризик-менеджменту. У основі управління ризиком лежить методика порівняння витрат і отримуваних вигод від зниження ризикiв. Проведено аналіз наявних проблем підбору персоналу, людських (трудових) ресурсів в компаніях, діяльність яких пов'язана з розробкою програмного забезпечення різного спрямування. Обґрунтовано доцільність синтезу ризик-орiєнтованих засобiв та виявлення інноваційних сфер IT-проектiв, якi можна отримати лише за умов гнучкого середовища IT-проектiв. Набули розвитку комплексний підхід та обґрунтування імплементації ризик-орієнтованого підходу управління IT-проектами, а також методи інноваційних неоднорідних проектiв.
Опис
Ключові слова
ризик-менеджмент, ризик-орiєнтовані засоби, контролінг, інноваційнi IT-проекти
Бібліографічний опис
Крамський С. О. Застосування комплексної оцiнки ризик-орiєнтованих засобiв в управлiннi інноваційними IT-проектами / С. О. Крамський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 71 - 77. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання