Соціокультурні характеристики права і регіональна свідомість в Україні в контексті децентралізації

Ескіз

Дата

2015

Автори

Слободян, Олександр Трохимович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Насамперед з’ясовуємо епістемолоґічний контекст sui generis у звичаєвому праві різних регіонів України, національні правові особливості різних європейських культур в Україні. Збіг характеристик етосу, світогляду та етосу-ідеї в особі свідчить про можливості зближення між собою історичних релігійно-правових типів соціальної свідомости, незалежно від їхніх внутрішніх протиріч.

Опис

Ключові слова

регіональна свідомість, децентралізація, соціокультурні характеристики права

Бібліографічний опис

Слободян О. Т. Соціокультурні характеристики права і регіональна свідомість в Україні в контексті децентралізації : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. / О. Т. Слободян // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. - С. 196 - 199. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset