Соціокультурні характеристики права і регіональна свідомість в Україні в контексті децентралізації

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Насамперед з’ясовуємо епістемолоґічний контекст sui generis у звичаєвому праві різних регіонів України, національні правові особливості різних європейських культур в Україні. Збіг характеристик етосу, світогляду та етосу-ідеї в особі свідчить про можливості зближення між собою історичних релігійно-правових типів соціальної свідомости, незалежно від їхніх внутрішніх протиріч.
Опис
Ключові слова
регіональна свідомість, децентралізація, соціокультурні характеристики права
Бібліографічний опис
Слободян О. Т. Соціокультурні характеристики права і регіональна свідомість в Україні в контексті децентралізації : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. / О. Т. Слободян // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. - С. 196 - 199. - Бібліогр. : 4 назви.