Розукрупнення районів як шлях до формування дієздатних громад

Ескіз

Дата

2015

Автори

Матвієнко, Анатолій Сергійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

На нашу думку, на сучасному етапі можна виділити три варіанти формування дієздатних громад. Згідно з першим, за основу адміністративно- територіальної одиниці базового рівня взято існуючий район, як це було реалізовано в Литві, тоді кількість громад становитиме близько 600 (існуючі райони та райони у містах) одиниць. В цьому випадку залишається без змін існуюча соціальна мережа (школи, лікарні, заклади соціального захисту), центри надання адміністративних послуг, мережа державних органів (пенсійний фонд, податкова адміністрація, казначейство тощо). А зміни в місцевих органах публічної влади будуть незначними: службовці з районної державної адміністрації перейдуть до органу місцевого самоврядування базового рівня. Можна очікувати зменшення працівників органів місцевого самоврядування за рахунок скорочення посадових осіб сільських, селищних рад, а отже, вивільнений ресурс може бути спрямований на підвищення заробітної плати.

Опис

Ключові слова

адміністративно-територіальна одиниця, дієздатні громади, розукрупнення районів

Бібліографічний опис

Матвієнко А. С. Розукрупнення районів як шлях до формування дієздатних громад / А. С. Матвієнко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – . - С. 40 - 44.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset