Модель оптимізації програми організаційного розвитку

Ескіз

Дата

2019

Автори

Чернова, Людмила Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стає більш наочним, що традиційні методи реагування на зміни й управління перетвореннями більше не дають очікуваних результатів, а в окремих випадках ненавмисно сприяють виникненню додаткових проблем. Такі проблеми виникають у середовищі, де часові межі здійснення змін (нетерпіння, яке проявляють зацікавлені особи, включаючи інвесторів, вищі установи, працівників, державу й громаду) звужуються. Отже, періодичність оцінки діяльності керівництва постійно скорочується. Це у свою чергу означає, що які б перетворення та зміни не були б реалізовані, їх дієвість й результати мають бути доведені у самий короткий термін. Тому виникає потреба в інструменті оптимізації програм організаційного розвитку, наприклад, у вигляді математичної моделі. Вибір конкретного методу оптимізації залежить від ряду факторів, у тому числі ‒ від особливостей проекту і програми, що оптимізуються, умов оптимізації та розробки програми змін. Але є основний показник, що не змінюється, це – якість. Тому саме на основі показника якості побудовано оптимізаційну модель, що запропонована у роботі.

Опис

Ключові слова

зміни, управління змінами програми розвитку, архітектура програм, якість, оптимізація

Бібліографічний опис

Чернова Л. С. Модель оптимізації програми організаційного розвитку / Л. С. Чернова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 40-47. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset